รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
กลึงตั้งจีนแดง
กลึงตั้งจีนแดง
Specifications
Brand กลึงตั้งจีนแดง
Model
Serial No.
Controller
Swing Over Bed (mm) 900
Swing Over Cross Slide (mm)
Swing Over Gab (mm)
Distance Between Center (mm)
Max. Turning Dia (mm)
AC Spindle Servo Motor (kw/Nm)
Spindle Speed (RPM)
Spindle Nose  
Dia Hole Through Spindle (mm)
Hole Through Draw Bar (mm)
Front Bearing I.D. Of Spindle (mm)
Tail Stock Taper  
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len
Travel For X Axis (mm) 500
Travel For Z Axis (mm) 800
Rapid Speed For X & Z  
Type Of Turret (kgs)
Tool size (mm)
Hy. Pump Motor (mm)
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm) 2500x2700x3300
Machine Net Weight (Kg)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง