รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
O.M.
O.M.
Specifications
Brand O.M.
Model
Serial No.
Controller
Swing Over Bed (mm) 1200
Swing Over Cross Slide (mm)
Swing Over Gab (mm)
Distance Between Center (mm)
Max. Turning Dia (mm)
AC Spindle Servo Motor (kw/Nm)
Spindle Speed (RPM)
Spindle Nose  
Dia Hole Through Spindle (mm)
Hole Through Draw Bar (mm)
Front Bearing I.D. Of Spindle (mm)
Tail Stock Taper  
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len
Travel For X Axis (mm) 600
Travel For Z Axis (mm) 1200
Rapid Speed For X & Z  
Type Of Turret (kgs)
Tool size (mm)
Hy. Pump Motor (mm)
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm) 4000x4800x4000
Machine Net Weight (Kg)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง