รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
YANG IRON
YANG IRON
Specifications
Brand YANG IRON
Model
Serial No.
Controller
Swing Over Bed (mm) 500
Swing Over Cross Slide (mm) 300
Swing Over Gab (mm) 1250
Distance Between Center (mm) 250
Max. Turning Dia (mm)
AC Spindle Servo Motor (kw/Nm)
Spindle Speed (RPM) 1800
Spindle Nose  
Dia Hole Through Spindle (mm) f50
Hole Through Draw Bar (mm)
Front Bearing I.D. Of Spindle (mm)
Tail Stock Taper   No.4
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len f65x180
Travel For X Axis (mm) 320
Travel For Z Axis (mm) 650
Rapid Speed For X & Z  
Type Of Turret (kgs)
Tool size (mm) 25x25 (4Tool)
Hy. Pump Motor (mm)
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm) 2600x1000x1300
Machine Net Weight (Kg)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง