รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
 MITSUBISHI
MITSUBISHI
Specifications
Brand MITSUBISHI
Model
Serial No.
Controller
Swing Over Bed (mm) 600x2
Swing Over Cross Slide (mm) 200x2
Distance Between Center (mm)
Max. Turning Dia (mm) 150
AC Spindle Servo Motor (kw/Nm)
Spindle Speed (RPM)
Spindle Nose  
Dia Hole Through Spindle (mm)
Hole Through Draw Bar (mm)
Front Bearing I.D. Of Spindle (mm)
Tail Stock Taper  
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len
Travel For X Axis (mm) 300
Travel For Z Axis (mm) 550
Rapid Speed For X & Z  
Type Of Turret (kgs)
Tool size (mm)
Hy. Pump Motor (mm)
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm)
Machine Net Weight (Kg)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง