รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องอื่นๆ ]
POLYMAT PLO 50
POLYMAT PLO 50
Specifications
Brand POLYMAT
Model PLO 50
Serial No. 9-94380
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 445x600
Max. Loading (Kgs)
T-Slots   (mm)  
Travels
X-Axis (mm)
Y-Axis (mm)
Z-Axis (mm) 220
Coolant Pump Motor 0.12 KW 200-260/350-440 V
0.44-0.25A 45 1/min
Floor Space Of Machine (mm.) 600x1500x2300
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง