รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องอื่นๆ ]
MAZAK-STRIPPIT 114
MAZAK-STRIPPIT 114
Specifications
Brand MAZAK-STRIPPIT
Model 114
Serial No.
Controller
Swing Over Bed (mm)
Swing Over Cross Slide (mm)
Distance Between Center (mm)
Max. Turning Dia (mm)
AC Spindle Servo Motor
Spindle Speed
Spindle Nose
Dia Hole Through Spindle (mm)
Hole Through Draw Bar (mm)
Front Bearing I.D. Of Spindle (mm)
Tail Stock Taper
Tail Stock Quill Dia X Travel
Travel For X Axis (mm)
Travel For Z Axis (mm)
Rapid Speed For X & Z
Type Of Turret
Tool size (mm)
Hy. Pump Motor (mm)
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm)
Machine Net Weight (Kg)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง