รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องอื่นๆ ]
GRINDING MASTER 4000<br>MLSB/2-1600
GRINDING MASTER 4000
MLSB/2-1600
Specifications
Brand GRINDING MASTER 4000
Model MLSB/2-1600
Serial No. TP 2019-01
Controller
Table Size 1220x2440
GRINDING
ALUMINIUM (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 1.5-10
STAINLESS (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 1.5-10
SUPERLEEN (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 2-10
TAPLON (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 2-10
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm.) 8000x4800x3000
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง