รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องโลหะแผ่น ]
SIMAT 02946
SIMAT 02946
   เครื่องพับ
Specifications
Brand SIMAT
Model
Serial No. 02946
Controller
CUTTING
STEEL (mm) 6
STEEL (mm) 1
STAINLESS (mm) 4
STAINLESS (mm) 1
Coolant Pump Motor    
Lubricant Pump Motor    
Floor Space Of Machine (mm.) 3600x1600x1500
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง