รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องโลหะแผ่น ]
FINN POWER<br>LASER-PUNCH
FINN POWER LASER-PUNCH_TP 3025 IF2_2.png    FINN POWER LASER-PUNCH_TP 3025 IF2_3.png    FINN POWER LASER-PUNCH_TP 3025 IF2_4.png    FINN POWER LASER-PUNCH_TP 3025 IF2_5.png   
FINN POWER
LASER-PUNCH
Specifications
Brand FINN POWER LASER-PUNCH
Model TP 3025 IF2
Serial No. T0-30250290
Controller SIEMENS 880
CUTTING
ALUMINIUM (mm) 0.5-3 mm
STAINLESS316 (mm) 0.5-4 mm
STEEL (mm) 0.5-6 mm
PUNCHING
ALUMINIUM (mm) 0.5-3 mm DIMETER 2-80
STAINLESS316 (mm) 0.5-4 mm DIMETER 2-80
STEEL (mm) 0.5-6 mm DIMETER 2-80
Coolant Pump Motor   0.5-6 mm DIMETER 2-80
Lubricant Pump Motor  
Floor Space Of Machine (mm.) 18000x5000x2700
Machine Net Weight (Kg.) 10000
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง