รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องเจียรมือ ]
MATTILSON (USA) 138
MATTILSON (USA) 138
Specifications
Brand MATTILSON (USA)
Model
Serial No. 138
Controller SEIMENS 810GA3
Table
Table Overall Size (mm) 2020x600
Travels
X-Axis (mm) 2400
Y-Axis (mm) 600
Z-Axis (mm) 540
Tail Stock Taper
Max. Turning Dia
MAX.Work (mm)
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.)
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 5600x2300x2800
Machine Net Weight (Kg.) 10 TON
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง