รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องเจียรมือ ]
CHURCHILL 21697
CHURCHILL 21697
Specifications
Brand CHURCHILL
Model
Serial No. 21697
Controller  
Table
Table Overall Size (mm)
Travels
X-Axis (mm) 1630
Y-Axis (mm)
Z-Axis (mm) 400
Tail Stock Taper No.5
Max. Turning Dia
MAX.Work (mm) DIA 50-400
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.) 1/4HP 200/280V 0.8/0.4A 2850/3400RPM
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 3500x2700x1900
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง