รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องเจียรมือ ]
CHINA 92003
CHINA 92003
Specifications
Brand CHINA
Model
Serial No. 92003
Controller  
Table
Table Overall Size (mm)
Travels
X-Axis (mm) 1300
Y-Axis (mm)
Z-Axis (mm) 300
Tail Stock Taper No.4
Max. Turning Dia 250
MAX.Work (mm) 30-100
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.)
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 4300x2000x1700
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง