รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกัดเฟือง ]
VEB ZFWZ 800x10-15Kw
VEB ZFWZ 800x10-15Kw
Specifications
Brand VEB
Model ZFWZ 800x10-15Kw
Serial No.
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 650
Travels
X-Axis (mm) 280
Z-Axis (mm) 220
Swing Over Cross Slide (mm)
Distance Between Center (mm)
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len.
Max. Turning Dia f150-380
Rotation Angle (Degree) 1-90
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.) 50HZ 380-440/220-254V 100 1/min
40 Kpa 1.15/2.0A
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 2900x1400x1800
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง