รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกัดเฟือง ]
VEB 6FL 400x500 3Kw.
VEB 6FL 400x500 3Kw.
Specifications
Brand VEB
Model 6FL 400x500 3Kw.
Serial No.
Controller  
Table
Table Overall Size (mm)
Travels
X-Axis (mm) 135
Z-Axis (mm) 630
Swing Over Cross Slide (mm) 190
Distance Between Center (mm) 600
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len. f70x50
Max. Turning Dia f50-200
Rotation Angle (Degree) 1-30
Motor (Kw.) 3 Kw
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.) 380-440/220-254V 160W 63 1/min
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 2100x1200x1200
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง