รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกัดเฟือง ]
CHINA
CHINA
Specifications
Brand CHINA
Model
Serial No.
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 700
Travels
X-Axis (mm) 430
Z-Axis (mm) 450
Swing Over Cross Slide (mm)
Distance Between Center (mm) 310
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len.
Max. Turning Dia f25-315
Rotation Angle (Degree) 1-60
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.) 150 W 50HZ 0.42A
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 2800x1300x3300
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง