รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องมิลลิ่งมือ ]
COLLET
COLLET
Specifications
Brand COLLET
Model  
Serial No.
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 1400x1300
Max. Loading (Kgs)
T-Slots   (mm)  
Travels
X-Axis (mm) 1500
Y-Axis (mm) 2000
Z-Axis (mm) 1100
Spindle
Taper   (BT/ISO)
Speeds   (RPM)
Motor-Peak/30min./Cont (Kw/Nm)  
Cutting Feed rate (m/min)  
Rapid Feed Rate X/Y/Z (m/min)  
Axis Motor X/Y/Z (Kgs)  
Automatic
Tool
Change
Type Of Tool (BT/ISO)
Max. Tool Length (mm.)
Tool Diameter (mm.)
Max. Tool Weight (Kgs)
Ball Screw
On 3 Axis
Diameter x Pitch (mm.)  
Precision Grade (mm.)  
Coolant Pump Motor    
Lubricant Pump Motor    
Floor Space Of Machine (mm.) 4000x2500x300
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง