รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
DORRIES 02 50 9171
DORRIES 02 50 9171
O.M.
O.M.
YANG IRON
YANG IRON
YAM YAM-1250HG
YAM YAM-1250HG
YAM 550G
YAM 550G
TAKISAWA TS-10
TAKISAWA TS-10
STAN ITALIANA ASSAGO N51
STAN ITALIANA ASSAGO N51
PITTLER 4779/13
PITTLER 4779/13
OKUMA HOWA ACT-416,12036
OKUMA HOWA ACT-416,12036
OKUMA HOWA ACT-416,12035
OKUMA HOWA ACT-416,12035
OKUMA HOWA ACT-416,12034
OKUMA HOWA ACT-416,12034
MORI SEIKI TSN-1A
MORI SEIKI TSN-1A
MORI SEIKI SL-25 6T
MORI SEIKI SL-25 6T
MORI SEIKI SL-15
MORI SEIKI SL-15
MORI SEIKI SL-2
MORI SEIKI SL-2
MORI SEIKI SL-4
MORI SEIKI SL-4
 MITSUBISHI
MITSUBISHI
MAZAK SLANT 40N-ATC-MC
MAZAK SLANT 40N-ATC-MC
MAZAK Turn 15-L 40717
MAZAK Turn 15-L 40717
LATHA MANUAL L-5 88255
LATHA MANUAL L-5 88255
LATHA MANUAL L-5 811142
LATHA MANUAL L-5 811142
KONTAKT MOW
KONTAKT MOW
BOEHRINGER PN420
BOEHRINGER PN420
202x3
202x3
กลึงตั้งจีนแดง
กลึงตั้งจีนแดง
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง