รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
กลึงตั้งจีนแดง
กลึงตั้งจีนแดง
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง