รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
DORRIES 02 50 9171
DORRIES 02 50 9171
O.M.
O.M.
YANG IRON
YANG IRON
YAM YAM-1250HG
YAM YAM-1250HG
YAM 550G
YAM 550G
TAKISAWA TS-10
TAKISAWA TS-10
STAN ITALIANA ASSAGO N51
STAN ITALIANA ASSAGO N51
PITTLER 4779/13
PITTLER 4779/13
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง