รายการเครื่องจักรใหม่  [ เครื่องมิลลิ่งซีเอ็นซี ]
Vertical Machining Center<br>T-Pow MH1050
Vertical Machining Center
T-Pow MH1050
     T-Pow MH1050 เป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้งถูกออกแบบพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงมีความเสถียรในการทำงานสูงเหมาะสำหรับงาน Mould และ Die รวมถึงงานอะไหล่ต่างๆเช่นยานยนต์,jig fixture และด้วยความเร็ว Spindle ที่มีถึง 8000 rpm และ tool holder ขนาด BT40 จึงทำให้สามารถกัดงานได้อย่างแม่นยำและผิวงานที่ได้มาตรฐาน และเครื่อง T-Pow MH1050 ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
Vertical Machining Center<br>T-Pow 1000
Vertical Machining Center
T-Pow 1000
     T-Pow 1000 เป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้งถูกออกแบบพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงมีความเสถียรในการทำงานสูงเหมาะสำหรับงาน Mould และ Die รวมถึงงานอะไหล่ต่างๆเช่นยานยนต์,jig fixture และด้วยความเร็ว Spindle ที่มีถึง 6000 rpm และ tool holder ขนาด BT40 จึงทำให้สามารถกัดงานได้อย่างแม่นยำและผิวงานที่ได้มาตรฐาน และเครื่อง T-Pow 1000 ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
Vertical Machining Center<br>T-Pow 800
Vertical Machining Center
T-Pow 800
     T-Pow 800 เป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้งถูกออกแบบพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงมีความเสถียรในการทำงานสูงเหมาะสำหรับงาน Mould และ Die รวมถึงงานอะไหล่ต่างๆเช่นยานยนต์,jig fixture และด้วยความเร็ว Spindle ที่มีถึง 6000 rpm และ tool holder ขนาด BT40 จึงทำให้สามารถกัดงานได้อย่างแม่นยำและผิวงานที่ได้มาตรฐาน และเครื่อง T-Pow 800 ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง