พลังงานทดแทน
Pellet Gas Burner (Japan)
Pellet Gas Burner (Japan)

パレットガスバーナー
( Pellet Gas Burner ) の技術について

 

は棒状パレット燃料を燃焼室へ連続的に供給する原
理で機能するものである。ここで、熱分解及びガス
化反応を連続的に一定制御できるために温度に対す
る気体量の比率が調整される。熱や気体を適量で得
たパレットは燃焼ガスを放出して一部の気体と混じ
った後、バーナーの口まで浮いてくると800℃
以上で燃焼、燃焼で発生した熱等は様々な分野で活
用されるもの。燃焼で発生した灰分は自動的
なシステムによって専用場所へ運搬・貯蔵する。

    

の技術について
はエネルギー安定性・清潔さが認められたドイツの
技術である。現在、ドイツ全国で燃料油やLGP
型バーナーの代わりに食料や農業関連用熱量を必要
とした工場70ヶ所以上で設置されている。

 

 
 
製造会社 
Wörle Umweltprodukte GmbH
Hauptstraße 9
74196 Neuenstadt am Kocher Deutschland
www.Wöerle-ut.de


販売会社
 
Thai Dynamics Master Co., Ltd.
1070 M3 Soi Thanpuying, Theparak Rd.,
Theparak Sub-District, Muang District, Samutprakarn
Tel: +66-2-758-1490-9 Fax: +66-2-755-6686

พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง