รายการสินค้า
ชุดควบคุมซีเอ็นซี ทีแลนด์<br>(TLAND CNC Controller)
c1_t.png    c2_t.png    c3_t.png    c4_t.png   
ชุดควบคุมซีเอ็นซี ทีแลนด์
(TLAND CNC Controller)
     บริษัทได้วิจัยและพัฒนาตัวควบคุมซีเอ็นซีถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเป้าหมายของการวิจัย คือ ความต้องการลดการนำเข้าเครื่องจักรด้วยราคาที่ถูกกว่า รวมทั้งการออกแบบระบบการทำงานให้เหมาะสมกับประเทศ เช่น เมนูภาษาไทย ฯลฯ

คอนโทรลเลอร์ TLAND ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมจริงมากกว่าแสนชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2004 และไม่เหมือนกับคอนโทรลเลอร์ทั่วไป TLAND ไม่ยึดติดกับเซอร์โวไดร์ฟยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและด้วยการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคระดับอุตสาหกรรม .NET Technology ™ จาก Microsoft ® และการออกแบบอันพิถีพิถันในเรื่องของความเสถียรในระบบ จึงทำให้คอนโทรลเลอร์ TLAND สามารถควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึง High-Speed,High-Precision ได้อย่างนุ่มนวลและยังทำให้ลูกค้าที่ใช้ TLAND สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต,ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ความสามารถ (Performance)

โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางด้าน Hardware และ Software ผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้เกิดการคำนวณที่รวดเร็วและแม่นยำในการสั่งงานการเคลื่อนที่ของแกนพร้อมกันได้มากถึง 16 แกน (Linear Interpolation)
- CNC block processing : 500 blocks / second
- Axis interpolation/servo update rate : 500 ms
- พื้นที่เก็บโปรแกรมชิ้นงาน : 256 Megabytes
- ความเร็วรอบสปินเดิลสูงสุด : 99,999 RPM
- Contour Look-Ahead : 2000 block
- การ Interpolation และการอัพเดต Servoloop ทำงานในเวลาเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพ,เพิ่มความเร็ว และเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน
- การโปรแกรมขณะประมวลผล สามารถทำการโหลด,คัดลอก,แก้ไขโปรแกรม NC Code อื่นๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับงานชิ้นต่อๆไปได้

คุณสมบัติ (Features)

- มีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ได้เต็มที่ อาทิ เครื่องกลึง CNC ที่มีป้อมมีดทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ (dual-turret lathes),เครื่องกลึง 2 พิกัด เครื่องเจาะที่มี SP แบบเดี่ยวหรือมากกว่าถึง 6 ชุด,เครื่อง Router,เครื่องที่มี rotary table ทั้งแบบ Indexing และแบบ Full Interpolate table เครื่องชนิด Gantry
- ควบคุม Servo Amplifier ได้ทั้งแบบ Velocity Control และแบบ Position Control (CW/CCW Pulse)บนพื้นฐานการควบคุมทั้งแบบ Close loop หรือ Oper loop Control
- สามารถโปแกรมแบบ Macro ลักษณะคล้ายกับภาษา C เพื่อทำงานการคำนวนที่ซับซ้อนขึ้น
- ควบคุมการเคลื่อนที่ได้จนถึงระดับความละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง (ต่ำกว่า 1 ไมครอน )
- เก็บข้อมูลการชดเชยมิติของทูลได้มากถึง 96 ทูล
- เก็บข้อมูลความผิดปรติของการทำงาน,จำนวนชิ้นงานที่แบ่งผลิตตามโปรแกรม,ตั้งจำนวนงานเป้าหมายอัตโนมัติ
- การโปรแกรม PLC ในลักษณะ Ladder Diagram

ชุดแพ็คเกจ (Packages)

TLAND 820P TLAND 820A
การควบคุมแกนแบบ Position Control Y Y
การควบคุมแกนแบบ Velocity Control Y
การควบคุมแบบ 3 แกน 1 สปินเดิล Y Y
การควบคุมแบบ 5 แกน 1 สปินเดิล Y

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับสองแพคเกจ (Standard components)

- USB Data Transfer Port
- 16 - Digital Input module
- 16 - Digital Onput module
- Open PLC programming tool
- High - Speed High - Precision Machining Function
- 2 Channel Enabled
- ขยายได้ถึง 16 แกน แบบ Position Control
- ขยายได้ถึง 12 แกน แบบ Velocity Control
- Electronic handwheel

ฟังก์ชั่นการทำงาน (Functions)

- แสดงการทำงานแบบ Real-time
- แสดงค่าต่างๆแบบ Real-time : Absolute,machine,endpoint,distance-to-go,actual federate และ Spindle speed
- แสดงสภาวะแบบ Real-time : I/O, alarm,hint
- มีพาสเวิร์ดป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึง
- สังเกตสภาวะการทำงานของ PLC ได้ทันทีบนหน้าจอ
- มีโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) ทั้งแบบปกติและแบบควบคุมด้วย MPG (MPG Simulation)

ฟังก์ชั่นการทำงานของคำสั่ง NC (NC Programming Functions)

- การเคลื่อนที่แบบรวดเร็ว(G00),การเคลื่อนที่เส้นตรง(G01),การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามระนาบ/3มิติ (G02/G03),การหยุดเคลื่อนที่ชั่วขณะ(G04)
- การกำจัดโค้งในงานที่ต้องการมุมที่ถูกต้อง (G09)
- การชดเชยรัศมีทูล (G40,G41,G43)
- ใส่ความยาวทูล (H),รัศมีทูล (D),และชดเชยค่าทูลได้ถึง (E) 96 ค่า
- การเลือกระนาบการทำงาน (G17,G18,G19)
- การเลือกหน่วย นิ้ว/มิลลิเมตร (G20,G21)
- กำหนดพิกัดชิ้นงาน (G92) และการยกเลิก G92 (G59)
- กำหนดพิกัดของเครื่องจักร (G53)
- การกำหนดใช้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง/รัศมี ในเครื่องกลึง (G07,G08)
- วัฏจักรการคว้านรู,เจาะรู,ทำเกลียวรูปแบบต่างๆ (G73,G74,G76,G80-G85,G89)
- การกำหนดค่าแบบ สมบูรณ์/สัมพันธ์ (G90,G91)
- การถอยทูลกลับไปยังจุดอ้างอิงหรือระนาบอ้างอิง (G98,G99)
- การปรับตั้งค่าอัตราป้อน (G93,G94,G95)
- การโปรแกรมแกนแบบโรตารีกำหนดเป็นเชิงเส้นหรืออวศา,360?หรือตามกำหนด
- การควบคุมความเร็วสปินเดิล (G96,G97)
- ความเร็วสปินเดิลกำหนดได้ถึง (S99,999)
- ควบคุมสปินเดิลได้หลายตัว (สูงสุดถึง 8 ตัว)
- การถอยทูลอัตโนมัติ (G58)
- การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องชนิด Gantry
- ผู้ใช้สามารถกำหนด G Code เพื่อเรียกมาโครเองได้
- การ Mirror (G53,G57)
- การปรับสากลชิ้นงาน (G50,G51)

คำสั่งที่เกี่ยวข้องชิ้นงาน (Part Programming)

- ความยาวโปรแกรมไม่มีลิมิต
- สามารถ load/save โปรแกรมโดยใช้ USB
- มีฟังก์ชั่น File Transfer สำหรับ download/upload ไฟล์ผ่าน Ethernet
- สามารถเขียนโปรแกมย่อยในโปรแกรมหลักได้

รหัส M (M Codes)

- M Codes มาตรฐาน (M00,M01,M02,M03,M04,M05,M06,M30)
- ผู้ใช้สามารถกำหนด M Codes เองได้ไม่จำกัด
- มีฟังก์ชั่น File Transfer สำหรับ download/upload ไฟล์ผ่าน Ethernet
- สามารถเขียนโปรแกมย่อยในโปรแกรมหลักได้

ฟังก์ชั่นการควบคุม (Control Functions)

- กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น Adaptive Look ahead Logic
- สามารถควบคุมการเคลื่อนที่แกนได้พร้อมกันถึง 16 แกน
- มีการป้อนค่ากลับของ Encoder เพื่อใช้ในการตรวจเช็คระยะทาง
- สาสมารถชดเชยค่า backlash และค่า pitch error
- ป้องกันการเกินของ following error
- สามารถควบคุมความเร็ว/ความหน่วง ในรูปแบบ S-Curve
- มีความสามารถ Multiple hand wheel
- มีฟังก์ชั่น Electronic gearing

ฟังก์ชั่นการใช้งานเครื่องจักร (Machine Operation Functions)

- คำสั่ง jog แบบ manual
- คำสั่ง MDI
- สามารถควบคุมความเร็วของ JOG,Feedrate,Rapid,Spindle RPM
- คำสั่งการทำงาน : อัตโนมัติ,single block,dry run,MDI
- การวัดค่าทูลและ fixture แบบอัตโนมัติ
- การถอดทูลอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นการเจาะ

คุณสมบัติอื่นๆ (Singnificant Events)

- แสดงค่าต่างๆในการกัดชิ้นงานในแบบ real-time
- มีการเก็บข้อมูลการผลิตชิ้นงานและข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่อง
- ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows CE.Net

พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง